ul. Waszyngtona 1

94 354 98 99

ul. Konopnickiej 5

94 354 27 00

78-100 Kołobrzeg